Пейнетикс такси и лимити

Такси
Вид такса Standard Premium
Създаване на сметка в A1 Wallet Безплатно Безплатно
Месечна такса 0,00лв. 5,99лв.
Месечна такса за неактивен акаунт 0,00лв. 0,00лв.
Издаване на виртуална карта MasterCard Безплатно Безплатно
Зареждане с банков трансфер 0,00лв. 0,00лв.
Зареждане с банкова карта* 0.9% мин. 0,20лв. Безплатно за първите 12 месеца Безплатно
Трансфер между A1 Wallet потребители Безплатно Безплатно
Плащане на ПОС терминал Безплатно Безплатно
Плащане в интернет Безплатно Безплатно
Трансфер чрез IBAN превод 1 лв. Безплатно
Теглене от банкомат в лева 1% от изтеглената сума 1% от изтеглената сума
Теглене от банкомат в евро 2% от изтеглената сума 2% от изтеглената сума
Такса за обмен на валута 2% от сумата 2% от сумата
Възстановяване на сума по карта, извършено от наш служител 1,95 лв 1,95 лв
Получаване на средства по A1 Wallet карта
(Например от хазартни игри; не се отнася за refund и reversal трансакции)
0,9% от сумата 0,9% от сумата
*Възможно е банката ти да прилага такси за зареждане на дигитален портфейл.


Лимити при транзакции
На трансакция 24 часов лимит 7 дневен лимит 30 дневен лимит
10 000 лв.
еднократно плащане на ПОС
20 000 лв.
15 плащания на ПОС
30 000 лв.
90 плащания на ПОС
60 000 лв.
300 плащания на ПОС
10 000 лв.
еднократно зареждане на сметка
20 000 лв.
15 зареждания на сметка
30 000 лв.
50 зареждания на сметка
60 000 лв.
120 зареждания на сметка
400 лв.
еднократно теглене от банкомат
1 000 лв.
5 тегления от банкомат
4 000 лв.
35 тегления от банкомат
10 000 лв.
90 тегления от банкомат


Лимити за идентификация
Достигане на лимит Изискване за идентификация
300 лв.
(общо заредени и/или получени средства от активиране на A1 Wallet профила Ви)
Удостоверяване на самоличност
30 000 лв.
(общо заредени и/или получени средства за период от 1 месец)
Попълване на декларация за произход на средствата